Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen. Lees voor u dit formulier opstuurt de retourvoorwaarden op onze website. Let op: de retourkosten zijn altijd voor uw eigen rekening.

Vitaminen op Recept is wettelijk verplicht u dit formulier aan te bieden.
Het is echter niet noodzakelijk voor u om dit formulier te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen uw retour telefonisch ( 0800 – 988 77 65 ) of via email ( info@vitaminenoprecept.nl ) door te geven.
Indien u dit formulier wilt gebruiken, kunt u het ingevulde formulier per post opsturen of als bijlage bij een email verzenden.

Aan:
Medivital B.V.
Steenpad 19
4797 SG Willemstad
Nederland

- Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de verkoop
van de volgende producten:
 ___________________________________________________________________________
- Order- of factuurnummer:  _____________________________________________________
- Ontvangen op  ______________________________________________________________
- Naam consument: ___________________________________________________________
- Adres consument:  ___________________________________________________________
- IBAN-nummer consument**: ___________________________________________________
- Handtekening consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

___________________________________________________________________________
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
** Alleen nodig indien de factuur al betaald is.

 

 

 

 

Meer informatie